Ski klub

Aktuality

Podzimní část brigád začíná v sobotu 10.9.2022 a končí v neděli 2.10.2022.

Začátku podzimní části brigád připadá na sobotu 10.září 2022 a končí v neděli 2.října 2022. Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (blahova@skiricky.cz) nebo telefonicky 465 524 669, 774 750 454 p. Blahová. Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi.

Na závěr mi dovolte vás znovu pozvat na volejbalový turnaj Lyžníkova smeč, který se koná v sobotu 10.září 2022. Jedná se o turnaj pro neregistrovaná smíšená družstva, který se uskuteční na multifunkčním hřišti ve Ski centru. Zájemci se mohou hlásit na kontaktech: duffek@skiricky.cz nebo 603 225 044.

Oznámení o konání jarní části brigád

V letošním roce platí pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých, t.j. odpracovat 50
% brigádnických hodin v jarní části brigád. Tato jarní část brigád započne v sobotu 14.5.2022 a
bude trvat po dobu 4 víkendů až do neděle 5.6.2022. Členové Ski klubu mají povinnost se na
brigády přihlásit, a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané
víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se
je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (skiklub@skiricky.cz) nebo telefonicky (465
524 669), 774750454 p. Blahová

Pozvánka na valnou hromadu

Výbor Ski klubu vás zve na volební valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 18. května 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí. Letošní rok se budou konat volby do výboru Ski klubu a kontrolní a revizní komise. Případné kandidatury prosím zasílejte písemně na adresu klubu nebo e-mailem na info@skiricky.cz do 30.dubna 2022. Bližší informace spolu s programem VH naleznete na odkazu níže. Rád bych také upřesnil pravidla pro zastupování na základě plné moci, a to citací ze stanov Ski klubu.

"§8 odst 2. Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové s tím, že právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové činní a čestní, starší 18ti let věku. Každý člen, který je oprávněn hlasovat na valné hromadě má jeden hlas, každý takový hlas má stejnou váhu. Za čestné členství nepřísluší čestnému členovi hlas navíc. Člen s hlasovacím právem se může dát na valné hromadě zastoupit jiným členem s hlasovacím právem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen."

Pozvánka na VH 2022

Veřejná lyžařská škola 2022

Uplynulou neděli proběhl poslední den 46.ročníku Veřejné lyžařské školy. Do Říček se tentokrát sjeli nejenom instruktoři a děti, které každý rok pod vedením manželů Kaplových a dalších instruktorů absolvují 6 celodenních kurzů lyžování, ale také rodiče dětí. Závěrečnou neděli bývají na programu totiž tradičně závody dětí a přehlídka masek.

Závodníky čekal obří slalom na dojezdu černé sjezdovky ze dvou startů dle věkových kategorií. Jejich sportovní výkony byly posléze oceněny sladkou odměnou a již se těšili na předváděcí jízdu v maskách po našem lyžařském areálu. Z výrazu tváří všech zúčastněných bylo jasné, že i tentokrát si všichni nejenom závěr této výjimečné akce užili.

Na tomto místě bych velmi rád poděkoval manželům Kaplovým a všem instruktorům za jejich úsilí a energii, které opět vložili do organizace letošní Veřejné lyžařské školy. Je to opravdu úctyhodné.

Přeji všem spousty sil a chuti do dalších ročníků.

Jan Duffek

Termín Bafuňářských závodů

Termín Bafuňářských závodů v letošní sezóně byl stanoven na sobotu 2.dubna 2022. Těšit se můžete na tradiční program akce s maskami, přejezdem přes lagunu a samozřejmě také společenským večerem:-)

Těšíme se na vás.

Jan Duffek

Přihlášení na činnost během závodů

Vážení členové Ski klubu,

spouštíme možnost přihlásit se jako rozhodčí nebo technik na následující závody v této zimní sezóně:

  1. V brankách Skiinterkriteria - 6.3.2022
  2. Pohár Orlických hor - 20.3.2022

Pokud byste měli zájem se přihlásit na činnost na těchto závodech, prosím, kontaktujte Hedviku Blahovou (774 750 454, blahova@skiricky.cz).

Děkuji za pozornost.

Jan Duffek

60 let Skiinterkriteria v Malé scéně

K jubilejnímu 60. výročí mezinárodního žákovského závodu Skiinterkriterium jsme pro vás připravili speciální výstavu věnovanou tomuto závodu. Přijďte s námi společně zavzpomínat na historii této unikátní sportovní akce, kterou vám připomeneme v podobě fotografií a dobových předmětů. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 5.ledna 2022 v Malé scéně. Program akce začíná v 17.00 hod. promítáním filmů o Skiinterkriteriu a také historických snímků o počátcích lyžování v Ústí nad Orlicí a v Říčkách v Orlických horách. V 18.00 hod. je na programu vernisáž výstavy v prvním patře Malé scény a drobné občerstvení.

Činnost při závodu VKZ

Pokud se nestane nic nepředvídatelného, závod VKZ Říčkovský Super-G pojedeme v prvním, tedy řádném termínu ve dnech 14.-15.12.2021.  Na tento termín stále hledáme techniky a rozhodčí, kteří by nám pomohli závod uspořádat opět v co nejvyšší kvalitě. Žádáme zájemce, aby se hlásili u paní Hedviky Blahové (774 750 454, blahova@skiricky.cz).
Závody se budou konat za aktuálních protiepidemických podmínek a opatření, vyhlášených vládou ČR. Případná absence očkování u techniků a rozhodčích není překážkou pro účast na závodech. Lze ji řešit v rámci nastavených pravidel.
Děkujeme za váš zájem.

Ski klub ÚO

Přihlášení na činnost pro techniky a rozhodčí a placení členských příspěvků
Blíží se den, od kdy je možné se přihlašovat na činnost pro techniky a rozhodčí, kterým je pondělí  15. 11. 2021. Na tomto odkazu naleznete tabulku pro přihlašování a termínovou listinu.
Přihlášku zašlete prosím na adresu blahova@skiricky.cz. Přihlašování je možné pouze elektronicky!
Od pondělí 15. 11. také lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2022. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2021.
Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).
Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.


Výše příspěvků:

a. Svaz lyžařů ČR:
    děti a mládež do 18 let včetně a senioři nad 65 let včetně 100,- Kč
    zbytek členské základny 300,- Kč
b. Ski klub Ústí nad Orlicí :
    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč
    ostatní  200,- Kč

Podzimní část brigád

Podzimní část brigád začíná v sobotu 11.9.2021 a končí v neděli 3.10.2021.

V letošním roce kvůli covidové situaci neplatila pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých. Z běžné povinnosti byla odpuštěna polovina brigádnických hodin a z té bylo nutno odpracovat 50 % příslušných hodin v jarní části brigád. Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (blahova@skiricky.cz) nebo telefonicky 465 524 669, 774 750 454 p. Blahová. Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi.

Na závěr nám dovolte připomenout, že dne 15.září 2021 od 17:00 hod. se koná valná hromada Ski klubu Ústí nad Orlicí, a to v prostorách zasedací místnosti OSSZ Ústí nad Orlicí.


Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové, dovolte, abychom vás pozvali na valnou hromadu Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s., která se bude konat ve středu 15.září 2021 v zasedací místnosti OSSZ Ústí nad Orlicí. Na odkazu níže naleznete celou pozvánkou. Těšíme se na vaši účast.

POZVÁNKA NA VH

Jarní část brigád
Jarní část brigád ve Ski centru se bude konat od soboty 22. května do neděle 13. června. Během těchto čtyř víkendů máte možnost odpracovat si své brigádnické hodiny.
Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi. Dále upozorňujeme, že platí následující povinnost hlášení se na brigády: Každý člen je povinen nahlásit svoji účast na víkendové brigádě nejpozději ve čtvrtek, který předchází této brigádě, a to do 12:00 v kanceláři Ski klubu nebo na tel. 465 524 669 či mailu blahova@skiricky.cz. Vzhledem k vládním nařízením, která neumožnila v letošní zimní sezóně pořádat  sportovní akce a závody, se výbor Ski klubu rozhodl ponížit brigádnickou povinnost pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena klubu pro sezónu 2021/22 na 50% základního počtu brigádnických hodin, a to pro všechny věkové kategorie. V souvislosti s tímto rozhodnutím bychom rádi zdůraznili povinnost odpracovat polovinu z nově stanoveného počtu hodin v jarním období.
Informace pro členy klubu

1. Pozice manažera pro klubovou činnost
Během letošní zimy se rozhodl Ondra Kalousek pro ukončení pracovního poměru na pozici, kterou ve Ski klubu vykonával od roku 2016. Rád bych na tomto místě Ondrovi především poděkoval za jeho aktivitu a nasazení při plnění svých pracovních povinností. Uvolněnou pozici po Ondrovi jsme se rozhodli prozatím neobsazovat novým pracovníkem a činnosti po Ondrovi jsme v rámci úspory finančních prostředků rozdělili mezi stávající zaměstnance. Nově se tak můžete obracet v záležitostech členské základny na Hedviku Blahovou (774 750 454), na Petra Kánského (603 521 415) ve věcech závodního oddílu a Jan Duffek (603 225 044 ) bude mít na starosti jednání se svazy lyžařů. K e-mailové komunikaci ohledně veškerých klubových záležitostí nadále funguje univerzální klubový e-mail klub@skiricky.cz.

2. Lyžařské vybavení ve Ski centru
Po zrušení zákazu cestování přes hranice okresu je možné si vyzvednout vaše lyžařské vybavení ve Ski centru. Do konce dubna se do garáže dostanete na vaši čipkartu, poté pouze po předchozí telefonické domluvě s panem Kánským. Lze také využít možnosti ponechat vaše věci přímo na místě do další zimní sezóny, ovšem pouze na vlastní odpovědnost, prostory nejsou zabezpečeny poplachovým systémem.

Brigádnické hodiny pro sezónu 2021/2022

Vzhledem k vládním nařízením, která neumožňují v letošní zimní sezóně pořádat  sportovní akce a závody, se výbor Ski klubu na svém zasedání rozhodl ponížit brigádnickou povinnost pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena klubu pro sezónu 2021/22 na 50% základního počtu brigádnických hodin, a to pro všechny věkové kategorie.

V souvislosti s tímto rozhodnutím bych rád zdůraznil povinnost odpracovat polovinu z nově stanoveného počtu hodin v jarním období.

O termínech konání jarních a podzimních brigád budete včas informováni.

Nový web Ski centra

Vážení členové Ski klubu, také vás vítáme na našich nových webových stránkách. Snažili jsme se web Ski centra převléct do modernějšího hávu a zredukovat jeho objem, který v posledních letech stále přibýval. Sekce "Ski klub" zůstala koncipována podobně, jako jste byli doposud zvyklí. Na této stránce naleznete aktuální informace a důležité dokumenty. Pokud vám nechodí e-maily ze Ski klubu a máte o ně zájem, využijte prosím přihlášení na odkazu "Newsletter" (jakmile bude na stránkách aktivní), kde si můžete vybrat druh informací, o které budete mít zájem. Maily odchází hromadnou poštou, tím pádem je některé mailové servery mohou vyhodnotit jako spam. Zkuste se podívat i tam, pokud vám maily nechodí.

Věřím, že se vám nový web zalíbí a vždy se dostanete k informacím, které budete potřebovat. Pokud vám bude na stránkách něco chybět nebo naopak přebývat, budeme rádi za zpětnou vazbu na mail info@skiricky.cz.

Placení členských příspěvků a přihlašování na činnost

Blíží se den, od kdy je možné se přihlašovat na činnost pro techniky a rozhodčí, kterým je pátek 20. 11. 2020.

Na tomto odkaze naleznete tabulku pro přihlašování a termínovou listinu.
Přihlášku zašlete prosím na adresu skiklub@skiricky.cz. Přihlašování je možné pouze elektronicky!
Od pátku 20. 11. také lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2021. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2020.
Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).
Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.

Výše příspěvků:

a. Svaz lyžařů ČR:
    děti a mládež do 18 let včetně a senioři nad 65 let včetně 100,- Kč
    zbytek členské základny 300,- Kč
b. Ski klub Ústí nad Orlicí :
    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč
    ostatní  200,- Kč

Pracovní doba kanceláře Ski klubu v době Covidu-19

Vážení členové Ski klubu, v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací vás žádáme o eliminici návštěv kanceláře na vyřízení nezbytných úkonů. Rádi s vámi vyřidíme vaše požadavky na dálku po telefonu nebo e-mailu. Pondělní otevírací hodiny pro členy Ski klubu se do odvolání ruší. Běžná provozní doba kanceláře zůstává stejná 7.00 - 15.30 hod.

Děkujeme za pochopení.

kancelář Ski klubu ÚO

Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s. vlastní veškerý majetek ve Ski centru Říčky v O. h.
Pro svoji podnikatelskou činnost vlastní ze 100 % dceřinou společnost SKI KLUB Ústí nad Orlicí spol. s r. o., která provozuje Ski centrum Říčky v Orlických horách. Jednateli společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. jsou: Vojtěch Novotný, Martin Štěpán a Jan Křístek.

Více o Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s.:
Základním cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o lyžařský sport, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.

Kancelář Ski Klub

+420 465 524 669
skiklub@skiricky.cz