Ski klub

Aktuality

60 let Skiinterkriteria v Malé scéně

K jubilejnímu 60. výročí mezinárodního žákovského závodu Skiinterkriterium jsme pro vás připravili speciální výstavu věnovanou tomuto závodu. Přijďte s námi společně zavzpomínat na historii této unikátní sportovní akce, kterou vám připomeneme v podobě fotografií a dobových předmětů. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 5.ledna 2022 v Malé scéně. Program akce začíná v 17.00 hod. promítáním filmů o Skiinterkriteriu a také historických snímků o počátcích lyžování v Ústí nad Orlicí a v Říčkách v Orlických horách. V 18.00 hod. je na programu vernisáž výstavy v prvním patře Malé scény a drobné občerstvení.

Činnost při závodu VKZ

Pokud se nestane nic nepředvídatelného, závod VKZ Říčkovský Super-G pojedeme v prvním, tedy řádném termínu ve dnech 14.-15.12.2021.  Na tento termín stále hledáme techniky a rozhodčí, kteří by nám pomohli závod uspořádat opět v co nejvyšší kvalitě. Žádáme zájemce, aby se hlásili u paní Hedviky Blahové (774 750 454, blahova@skiricky.cz).
Závody se budou konat za aktuálních protiepidemických podmínek a opatření, vyhlášených vládou ČR. Případná absence očkování u techniků a rozhodčích není překážkou pro účast na závodech. Lze ji řešit v rámci nastavených pravidel.
Děkujeme za váš zájem.

Ski klub ÚO

Přihlášení na činnost pro techniky a rozhodčí a placení členských příspěvků
Blíží se den, od kdy je možné se přihlašovat na činnost pro techniky a rozhodčí, kterým je pondělí  15. 11. 2021. Na tomto odkazu naleznete tabulku pro přihlašování a termínovou listinu.
Přihlášku zašlete prosím na adresu blahova@skiricky.cz. Přihlašování je možné pouze elektronicky!
Od pondělí 15. 11. také lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2022. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2021.
Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).
Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.


Výše příspěvků:

a. Svaz lyžařů ČR:
    děti a mládež do 18 let včetně a senioři nad 65 let včetně 100,- Kč
    zbytek členské základny 300,- Kč
b. Ski klub Ústí nad Orlicí :
    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč
    ostatní  200,- Kč

Podzimní část brigád

Podzimní část brigád začíná v sobotu 11.9.2021 a končí v neděli 3.10.2021.

V letošním roce kvůli covidové situaci neplatila pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých. Z běžné povinnosti byla odpuštěna polovina brigádnických hodin a z té bylo nutno odpracovat 50 % příslušných hodin v jarní části brigád. Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (blahova@skiricky.cz) nebo telefonicky 465 524 669, 774 750 454 p. Blahová. Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi.

Na závěr nám dovolte připomenout, že dne 15.září 2021 od 17:00 hod. se koná valná hromada Ski klubu Ústí nad Orlicí, a to v prostorách zasedací místnosti OSSZ Ústí nad Orlicí.


Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové, dovolte, abychom vás pozvali na valnou hromadu Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s., která se bude konat ve středu 15.září 2021 v zasedací místnosti OSSZ Ústí nad Orlicí. Na odkazu níže naleznete celou pozvánkou. Těšíme se na vaši účast.

POZVÁNKA NA VH

Jarní část brigád
Jarní část brigád ve Ski centru se bude konat od soboty 22. května do neděle 13. června. Během těchto čtyř víkendů máte možnost odpracovat si své brigádnické hodiny.
Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi. Dále upozorňujeme, že platí následující povinnost hlášení se na brigády: Každý člen je povinen nahlásit svoji účast na víkendové brigádě nejpozději ve čtvrtek, který předchází této brigádě, a to do 12:00 v kanceláři Ski klubu nebo na tel. 465 524 669 či mailu blahova@skiricky.cz. Vzhledem k vládním nařízením, která neumožnila v letošní zimní sezóně pořádat  sportovní akce a závody, se výbor Ski klubu rozhodl ponížit brigádnickou povinnost pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena klubu pro sezónu 2021/22 na 50% základního počtu brigádnických hodin, a to pro všechny věkové kategorie. V souvislosti s tímto rozhodnutím bychom rádi zdůraznili povinnost odpracovat polovinu z nově stanoveného počtu hodin v jarním období.
Informace pro členy klubu

1. Pozice manažera pro klubovou činnost
Během letošní zimy se rozhodl Ondra Kalousek pro ukončení pracovního poměru na pozici, kterou ve Ski klubu vykonával od roku 2016. Rád bych na tomto místě Ondrovi především poděkoval za jeho aktivitu a nasazení při plnění svých pracovních povinností. Uvolněnou pozici po Ondrovi jsme se rozhodli prozatím neobsazovat novým pracovníkem a činnosti po Ondrovi jsme v rámci úspory finančních prostředků rozdělili mezi stávající zaměstnance. Nově se tak můžete obracet v záležitostech členské základny na Hedviku Blahovou (774 750 454), na Petra Kánského (603 521 415) ve věcech závodního oddílu a Jan Duffek (603 225 044 ) bude mít na starosti jednání se svazy lyžařů. K e-mailové komunikaci ohledně veškerých klubových záležitostí nadále funguje univerzální klubový e-mail klub@skiricky.cz.

2. Lyžařské vybavení ve Ski centru
Po zrušení zákazu cestování přes hranice okresu je možné si vyzvednout vaše lyžařské vybavení ve Ski centru. Do konce dubna se do garáže dostanete na vaši čipkartu, poté pouze po předchozí telefonické domluvě s panem Kánským. Lze také využít možnosti ponechat vaše věci přímo na místě do další zimní sezóny, ovšem pouze na vlastní odpovědnost, prostory nejsou zabezpečeny poplachovým systémem.

Brigádnické hodiny pro sezónu 2021/2022

Vzhledem k vládním nařízením, která neumožňují v letošní zimní sezóně pořádat  sportovní akce a závody, se výbor Ski klubu na svém zasedání rozhodl ponížit brigádnickou povinnost pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena klubu pro sezónu 2021/22 na 50% základního počtu brigádnických hodin, a to pro všechny věkové kategorie.

V souvislosti s tímto rozhodnutím bych rád zdůraznil povinnost odpracovat polovinu z nově stanoveného počtu hodin v jarním období.

O termínech konání jarních a podzimních brigád budete včas informováni.

Nový web Ski centra

Vážení členové Ski klubu, také vás vítáme na našich nových webových stránkách. Snažili jsme se web Ski centra převléct do modernějšího hávu a zredukovat jeho objem, který v posledních letech stále přibýval. Sekce "Ski klub" zůstala koncipována podobně, jako jste byli doposud zvyklí. Na této stránce naleznete aktuální informace a důležité dokumenty. Pokud vám nechodí e-maily ze Ski klubu a máte o ně zájem, využijte prosím přihlášení na odkazu "Newsletter" (jakmile bude na stránkách aktivní), kde si můžete vybrat druh informací, o které budete mít zájem. Maily odchází hromadnou poštou, tím pádem je některé mailové servery mohou vyhodnotit jako spam. Zkuste se podívat i tam, pokud vám maily nechodí.

Věřím, že se vám nový web zalíbí a vždy se dostanete k informacím, které budete potřebovat. Pokud vám bude na stránkách něco chybět nebo naopak přebývat, budeme rádi za zpětnou vazbu na mail info@skiricky.cz.

Placení členských příspěvků a přihlašování na činnost

Blíží se den, od kdy je možné se přihlašovat na činnost pro techniky a rozhodčí, kterým je pátek 20. 11. 2020.

Na tomto odkaze naleznete tabulku pro přihlašování a termínovou listinu.
Přihlášku zašlete prosím na adresu skiklub@skiricky.cz. Přihlašování je možné pouze elektronicky!
Od pátku 20. 11. také lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2021. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2020.
Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).
Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.

Výše příspěvků:

a. Svaz lyžařů ČR:
    děti a mládež do 18 let včetně a senioři nad 65 let včetně 100,- Kč
    zbytek členské základny 300,- Kč
b. Ski klub Ústí nad Orlicí :
    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč
    ostatní  200,- Kč

Pracovní doba kanceláře Ski klubu v době Covidu-19

Vážení členové Ski klubu, v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací vás žádáme o eliminici návštěv kanceláře na vyřízení nezbytných úkonů. Rádi s vámi vyřidíme vaše požadavky na dálku po telefonu nebo e-mailu. Pondělní otevírací hodiny pro členy Ski klubu se do odvolání ruší. Běžná provozní doba kanceláře zůstává stejná 7.00 - 15.30 hod.

Děkujeme za pochopení.

kancelář Ski klubu ÚO

Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s. vlastní veškerý majetek ve Ski centru Říčky v O. h.
Pro svoji podnikatelskou činnost vlastní ze 100 % dceřinou společnost SKI KLUB Ústí nad Orlicí spol. s r. o., která provozuje Ski centrum Říčky v Orlických horách. Jednateli společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. jsou: Jiří Krejsa, Vojtěch Novotný a Martin Štěpán.

Více o Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s.:
Základním cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o lyžařský sport, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.

Kancelář Ski Klub

+420 465 524 669
skiklub@skiricky.cz