Ski klub

Aktuality

Přihlášení na závody do konce zimní sezóny
Vypisujeme možnost přihlášení na tři závodní akce do konce této zimní sezóny. Jedná se o následující závody:1. Scarpa Skialpnight 11.2.2023 - činnost 8 hodin, 15 míst2. Paralelní slalom 25.2.2023 - činnost 8 hodin, 11 míst3. Oddílový pohár 25.3.2023 - činnost 8 hodin, 10 místPokud máte zájem přihlásit se na tyto akce, prosím o vyplnění krátkého dotazníku na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7iA-mn5ehdIVW0am9Di3YwOrt4aW7RxWhgHyoMY8cyxKTDA/viewform?usp=sf_link Dovolte nám připomenout, že maximální možný počet odpracovaných hodin v zimě je stanoven na 40 hodin. Výjimku tvoří závody UKZ a RKZ, kde bylo možno si při účasti na obou akcích odpracovat celou brigádnickou povinnost. S přátelským pozdravem,Jan Duffek
Placení příspěvků na rok 2023
Od pondělí 7. 11.2022 lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2023. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2022.Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.V letošním roce Svaz lyžařů navýšil příspěvky u dětské kategorie do 18let. Sjednotil je společně s dospělými na výši 300 Kč za osobu. Příspěvky našeho klubu zůstávají v nezměněné výši.Výše příspěvků:a. Svaz lyžařů ČR:    členové do 65 let 300 Kč     senioři nad 65 let včetně 100,- Kč   b. Ski klub Ústí nad Orlicí :    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč    ostatní  200,- Kč
Výzva k přihlášení na UKZ
Rádi bychom vás vyzvali k dohlášení na závody UKZ. K řádnému zorganizování těchto závodů nám chybí primárně technici. Několik volných míst máme také ještě mezi rozhodčími.Žádáme vás o zvážení účasti na těchto závodech, které proběhnou ve dnech 13.-14.12.2022.Přihlášení prosím učiňte přímo u Hedviky Blahové (blahova@skiricky.cz, 465 524 669, 774 750 454).
Přihlašování na závody
Spustili jsme přihlašování na závodní akce pořádané Ski klubem v zimní sezóně 2022/2023. Termínovku závodů s podrobnými informacemi naleznete na tomto odkaze. Připomínáme, že nejprve spouštíme přihlašování na "velké závody". Po naplnění jejich kapacity spustíme přihlašování na závody zbylé. Od letošního roku bude přihlašování probíhat jednoduchým a rychlým způsobem v tomto formuláři. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. S přáním hezkého dne,
Ubytování pro zimní sezónu 2022/2023
Oznamujeme tímto členům Ski klubu, že od pondělí 10. října 2022 od 16.00 do 18:00 hod. je možné v kanceláři Ski klubu osobně objednat a uhradit ubytování na nadcházející zimní sezonu 2022/23. Po 10. říjnu 2022 je možné ubytování objednat emailem (blahova@skiricky.cz), telefonicky (465 524 669 ) i osobně každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin. Od 17.října 2022 do 24.října 2022 také v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin. Zájemci z řad členů Ski klubu mají přednost před veřejností v objednávání ubytování do 24. října 2022. Do tohoto termínu musí být též uhrazeny všechny zamluvené pobyty. Z řad členů klubu je možné před 24. říjnem 2022 objednat maximálně tři pobyty, a to pouze pro svoji rodinu. Po 24. říjnu 2022 je možné doobjednat pobyty na zbylé volné termíny přes maximální stanovený počet pobytů. Ceny na sezonu 2022/2023 pro členy, kteří splňují podmínky pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena: srub, vlek180,- Kč/osoba/noc  poplatky obci20,- Kč/osoba/noc - rekreační poplatek
Podzimní část brigád začíná v sobotu 10.9.2022 a končí v neděli 2.10.2022.
Začátku podzimní části brigád připadá na sobotu 10.září 2022 a končí v neděli 2.října 2022. Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (blahova@skiricky.cz) nebo telefonicky 465 524 669, 774 750 454 p. Blahová. Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi. Na závěr mi dovolte vás znovu pozvat na volejbalový turnaj Lyžníkova smeč, který se koná v sobotu 10.září 2022. Jedná se o turnaj pro neregistrovaná smíšená družstva, který se uskuteční na multifunkčním hřišti ve Ski centru. Zájemci se mohou hlásit na kontaktech: duffek@skiricky.cz nebo 603 225 044.
Oznámení o konání jarní části brigád
V letošním roce platí pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých, t.j. odpracovat 50% brigádnických hodin v jarní části brigád. Tato jarní část brigád započne v sobotu 14.5.2022 abude trvat po dobu 4 víkendů až do neděle 5.6.2022. Členové Ski klubu mají povinnost se nabrigády přihlásit, a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází danévíkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit seje možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (skiklub@skiricky.cz) nebo telefonicky (465524 669), 774750454 p. Blahová
Pozvánka na valnou hromadu
Výbor Ski klubu vás zve na volební valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 18. května 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí. Letošní rok se budou konat volby do výboru Ski klubu a kontrolní a revizní komise. Případné kandidatury prosím zasílejte písemně na adresu klubu nebo e-mailem na info@skiricky.cz do 30.dubna 2022. Bližší informace spolu s programem VH naleznete na odkazu níže. Rád bych také upřesnil pravidla pro zastupování na základě plné moci, a to citací ze stanov Ski klubu."§8 odst 2. Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové s tím, že právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové činní a čestní, starší 18ti let věku. Každý člen, který je oprávněn hlasovat na valné hromadě má jeden hlas, každý takový hlas má stejnou váhu. Za čestné členství nepřísluší čestnému členovi hlas navíc. Člen s hlasovacím právem se může dát na valné hromadě zastoupit jiným členem s hlasovacím právem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen."Pozvánka na VH 2022
Veřejná lyžařská škola 2022
Uplynulou neděli proběhl poslední den 46.ročníku Veřejné lyžařské školy. Do Říček se tentokrát sjeli nejenom instruktoři a děti, které každý rok pod vedením manželů Kaplových a dalších instruktorů absolvují 6 celodenních kurzů lyžování, ale také rodiče dětí. Závěrečnou neděli bývají na programu totiž tradičně závody dětí a přehlídka masek. Závodníky čekal obří slalom na dojezdu černé sjezdovky ze dvou startů dle věkových kategorií. Jejich sportovní výkony byly posléze oceněny sladkou odměnou a již se těšili na předváděcí jízdu v maskách po našem lyžařském areálu. Z výrazu tváří všech zúčastněných bylo jasné, že i tentokrát si všichni nejenom závěr této výjimečné akce užili. Na tomto místě bych velmi rád poděkoval manželům Kaplovým a všem instruktorům za jejich úsilí a energii, které opět vložili do organizace letošní Veřejné lyžařské školy. Je to opravdu úctyhodné. Přeji všem spousty sil a chuti do dalších ročníků. Jan Duffek
Termín Bafuňářských závodů
Termín Bafuňářských závodů v letošní sezóně byl stanoven na sobotu 2.dubna 2022. Těšit se můžete na tradiční program akce s maskami, přejezdem přes lagunu a samozřejmě také společenským večerem:-) Těšíme se na vás. Jan Duffek

Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s. vlastní veškerý majetek ve Ski centru Říčky v O. h.
Pro svoji podnikatelskou činnost vlastní ze 100 % dceřinou společnost SKI KLUB Ústí nad Orlicí spol. s r. o., která provozuje Ski centrum Říčky v Orlických horách. Jednateli společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. jsou: Vojtěch Novotný, Martin Štěpán a Jan Křístek.

Více o Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s.:
Základním cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o lyžařský sport, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám.

Kancelář Ski Klub

+420 465 524 669
skiklub@skiricky.cz