Newsletter

Subscribe

* indicates required
Jaké chcete informace?
Email Marketing Powered by Mailchimp
Přihlášením k odběru Newsletteru udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239, 517 62 Říčky v Orlických horách, IČ: 25274627 (dále jen správce) a to:
  1. v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa,
  2. za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho služeb;
  3. po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení.
  4. jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační