Pozvánka na valnou hromadu a termín jarních brigád

Vážení členové Ski klubu,

výbor Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. vás zve na valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 24. května 2023 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí. Podrobný program a podklady k bodům jednání vám zašleme nejméně 14 dní před konáním valné hromady. Dále mi dovolte, abychom vás informoval o konání jarní části brigád. Začátek brigád bude v sobotu 20.května 2023 a konec v neděli 11.června 2023. Dovolujeme si informovat členy Ski klubu, že brigády probíhají za každého počasí, proto je nutné volit odpovídající oblečení a obuv. Přihlášení na brigády je možné vždy do čtvrtka do 12:00 hod. předcházejícího zvolenému termínu brigády. Přihlášení je možné u paní Blahové osobně v kanceláři Ski klubu nebo můžete využít následující kontakty: blahova@skiricky.cz, tel. 465 524 669 a mob. 774 750 454.