Přihlášení na závody do konce zimní sezóny

Vypisujeme možnost přihlášení na tři závodní akce do konce této zimní sezóny. Jedná se o následující závody:
1. Scarpa Skialpnight 11.2.2023 – činnost 8 hodin, 15 míst
2. Paralelní slalom 25.2.2023 – činnost 8 hodin, 11 míst
3. Oddílový pohár 25.3.2023 – činnost 8 hodin, 10 míst

Pokud máte zájem přihlásit se na tyto akce, prosím o vyplnění krátkého dotazníku na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7iA-mn5ehdIVW0am9Di3YwOrt4aW7RxWhgHyoMY8cyxKTDA/viewform?usp=sf_link

Dovolte nám připomenout, že maximální možný počet odpracovaných hodin v zimě je stanoven na 40 hodin. Výjimku tvoří závody UKZ a RKZ, kde bylo možno si při účasti na obou akcích odpracovat celou brigádnickou povinnost.

S přátelským pozdravem,

Jan Duffek