Placení příspěvků na rok 2023

Od pondělí 7. 11.2022 lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2023. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2022.
Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).
Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.

V letošním roce Svaz lyžařů navýšil příspěvky u dětské kategorie do 18let. Sjednotil je společně s dospělými na výši 300 Kč za osobu. Příspěvky našeho klubu zůstávají v nezměněné výši.

Výše příspěvků:

a. Svaz lyžařů ČR:
    členové do 65 let 300 Kč
     senioři nad 65 let včetně 100,- Kč
   
b. Ski klub Ústí nad Orlicí :
    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč
    ostatní  200,- Kč