Jarní část brigád

Jarní část brigád ve Ski centru se bude konat od soboty 22. května do neděle 13. června. Během těchto čtyř víkendů máte možnost odpracovat si své brigádnické hodiny.
Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi. Dále upozorňujeme, že platí následující povinnost hlášení se na brigády: Každý člen je povinen nahlásit svoji účast na víkendové brigádě nejpozději ve čtvrtek, který předchází této brigádě, a to do 12:00 v kanceláři Ski klubu nebo na tel. 465 524 669 či mailu blahova@skiricky.cz. Vzhledem k vládním nařízením, která neumožnila v letošní zimní sezóně pořádat  sportovní akce a závody, se výbor Ski klubu rozhodl ponížit brigádnickou povinnost pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena klubu pro sezónu 2021/22 na 50% základního počtu brigádnických hodin, a to pro všechny věkové kategorie. V souvislosti s tímto rozhodnutím bychom rádi zdůraznili povinnost odpracovat polovinu z nově stanoveného počtu hodin v jarním období.