Informace pro členy klubu

1. Pozice manažera pro klubovou činnost
Během letošní zimy se rozhodl Ondra Kalousek pro ukončení pracovního poměru na pozici, kterou ve Ski klubu vykonával od roku 2016. Rád bych na tomto místě Ondrovi především poděkoval za jeho aktivitu a nasazení při plnění svých pracovních povinností. Uvolněnou pozici po Ondrovi jsme se rozhodli prozatím neobsazovat novým pracovníkem a činnosti po Ondrovi jsme v rámci úspory finančních prostředků rozdělili mezi stávající zaměstnance. Nově se tak můžete obracet v záležitostech členské základny na Hedviku Blahovou (774 750 454), na Petra Kánského (603 521 415) ve věcech závodního oddílu a Jan Duffek (603 225 044 ) bude mít na starosti jednání se svazy lyžařů. K e-mailové komunikaci ohledně veškerých klubových záležitostí nadále funguje univerzální klubový e-mail klub@skiricky.cz.

2. Lyžařské vybavení ve Ski centru
Po zrušení zákazu cestování přes hranice okresu je možné si vyzvednout vaše lyžařské vybavení ve Ski centru. Do konce dubna se do garáže dostanete na vaši čipkartu, poté pouze po předchozí telefonické domluvě s panem Kánským. Lze také využít možnosti ponechat vaše věci přímo na místě do další zimní sezóny, ovšem pouze na vlastní odpovědnost, prostory nejsou zabezpečeny poplachovým systémem.