Placení členských příspěvků a přihlašování na činnost

Blíží se den, od kdy je možné se přihlašovat na činnost pro techniky a rozhodčí, kterým je pátek 20. 11. 2020.

Na tomto odkaze naleznete tabulku pro přihlašování a termínovou listinu.
Přihlášku zašlete prosím na adresu skiklub@skiricky.cz. Přihlašování je možné pouze elektronicky!
Od pátku 20. 11. také lze zaplatit členský příspěvek SLČR a členský příspěvek klubu na rok 2021. Toto je jedna z povinností člena Ski klubu a musí být splněna do 31.12. 2020.
Platba příspěvků je možná pouze převodem na účet č.: 236 633 3001/5500. V případě, že si nebudete jisti výší příspěvku, kontaktujte prosím hospodářku Ski klubu paní Blahovou (465 524 669, 774 750 454).
Při zasílání platby z účtu prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jména členů, za které poplatek platíte. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození.

Výše příspěvků:

a. Svaz lyžařů ČR:
    děti a mládež do 18 let včetně a senioři nad 65 let včetně 100,- Kč
    zbytek členské základny 300,- Kč
b. Ski klub Ústí nad Orlicí :
    děti do 18 let včetně, senioři nad 65 let včetně 50,- Kč
    ostatní  200,- Kč