Oznámení o konání jarní části brigád

V letošním roce platí pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých, t.j. odpracovat 50
% brigádnických hodin v jarní části brigád. Tato jarní část brigád započne v sobotu 14.5.2022 a
bude trvat po dobu 4 víkendů až do neděle 5.6.2022. Členové Ski klubu mají povinnost se na
brigády přihlásit, a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané
víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se
je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (skiklub@skiricky.cz) nebo telefonicky (465
524 669), 774750454 p. Blahová