Podzimní část brigád

Podzimní část brigád začíná v sobotu 11.9.2021 a končí v neděli 3.10.2021.

V letošním roce kvůli covidové situaci neplatila pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých. Z běžné povinnosti byla odpuštěna polovina brigádnických hodin a z té bylo nutno odpracovat 50 % příslušných hodin v jarní části brigád. Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (blahova@skiricky.cz) nebo telefonicky 465 524 669, 774 750 454 p. Blahová. Upozorňujeme, že brigády se konají za každého počasí. Proto doporučujeme vzít si pro případ deště nepromokavé oblečení včetně gumové obuvi.

Na závěr nám dovolte připomenout, že dne 15.září 2021 od 17:00 hod. se koná valná hromada Ski klubu Ústí nad Orlicí, a to v prostorách zasedací místnosti OSSZ Ústí nad Orlicí.