Brigádnické hodiny pro sezónu 2021/2022

Vzhledem k vládním nařízením, která neumožňují v letošní zimní sezóně pořádat  sportovní akce a závody, se výbor Ski klubu na svém zasedání rozhodl ponížit brigádnickou povinnost pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena klubu pro sezónu 2021/22 na 50% základního počtu brigádnických hodin, a to pro všechny věkové kategorie.

V souvislosti s tímto rozhodnutím bych rád zdůraznil povinnost odpracovat polovinu z nově stanoveného počtu hodin v jarním období.

O termínech konání jarních a podzimních brigád budete včas informováni.